Сигурно сте чували поне веднъж термина „семантично ядро“. Но какво всъщност стои зад тези две думи? За това ще си говорим в този текст.

Имате създаден сайт, който трябва да работи целенасочено и успешно? За да се случи това, са необходими две дейности:

  • оптимизиране 
  • качествен копирайтинг

Те са от най-съществено значение днес, в ерата на интернет, в която всеки бизнес е в мрежата и доколко ще съумеете да продадете продукта, услугата, идеята си, зависи от правилно подбраните ключови думи, които отговарят на заявките на потребителите. Това е всъщност семантично ядро.

Какво означава този термин в копирайтинга и оптимизацията? Семантично ядро е набор от думи, изрази и комбинации от такива, които най-точно отразяват предназначението на целия сайт, блог, портал и пр., на неговите раздели. Това, за което е създаден и което предлага.

Ключовите думи са онези, които описват същността на мисията, дейността и продуктите на компания, организация, фирма или дори личност.

За копирайтъра и оптимизатора е важно:

  • да вникне в гледната точка на целевите потребители;
  • да предвиди какво крайният клиент очаква, какво би въвел в търсачката като думи и фрази в търсене на продукта или услугата, които този сайт предлага (но и много други!). 

Всеки притежател на сайт се стреми към печалба, а крайните потребители са склонни да спрат вниманието си върху сайтовете, които първи „изскачат“ като резултати. Това е в човешката природа, особено в забързания век, в който живеем – не желаем да губим време в „ровене“ на страници, отишли на „далечни“ места… Вече всеки е наясно, че щом определени сайтове излизат първи при търсене, това със сигурност означава сериозна работа по SEO, отличен копирайтинг, точни и достатъчно на брой ключови думи.

Копирайтинг агенциите и SEO оптимизаторите отлично знаят, че трябва да се проучат тенденции, конкуренти, а също така, при желание, да се използват и съществуващи платени, разработени програми за анализ на първоначална информация и за съставяне на семантично ядро с готови бази данни.

По правило могат да се следват следните стъпки за съставяне на удачно, работещо семантично ядро и те изглеждат най-общо, така:

  • Проучване на спецификата на пазара, към който определеният сайт се стреми. Този етап отнема най-много време, но е особено решаващ! Трябва обстойно да бъдат проучени бизнесът, същината, делото, съответно – какви думи и изрази се използват за този род бизнес.
  • Структурата на портала – схема на сайта с ключовите му страници. 
  • Събиране на ключови думи – тук се получава набор от ключове за по-нататъшно изследване. На този етап списъкът е първоначален и е обект на последващо филтриране. Преди всичко, умението да гледаме през очите на клиента стои на първо място.

Какво трябва да се има предвид при този етап?

В състава на вашето семантично ядро влизат:

  • Всякакви варианти на името на фирмата, марката на продукта, както и техни синоними;
  • Съставни части на продуктите или услугите;
  • Качества, свързани с тези продукти или услуги.
 • По случайност грешно изписани думи – често в бързината потребителят допуска грешки в изписването, затова и те се взимат под внимание, за да бъдат част от ключовите слова, водещи до сайта;
 • Анализ на конкурентите – фаза, която никак не трябва да се подценява. Посещават се сайтовете на конкуренти, оглеждат се текстовете и ключовите думи, които те използват, правят се изводи;
 • Анализ на събраните ключови думи – обстоен преглед в дълбочина, внимателно анализиране на всяка дума и израз, обмисляне как биха работили и  т. н. От първоначалния списък правим подбор на база откриване на свързани с основните търсения заявки. Практически, това означава да помислим какво допълнително биха задали потребителите. След това се търсят и намират т. нар. хипоними.

Какво представляват хипонимите?

Това са думи, обозначаващи видови понятия. Например: „круша“, “ябълка“, „кайсия“, „ананас“ са хипоними на хиперонима „плод“. А хипероним – това е дума, означаваща родово понятие (в случая – „плод“).

  • Накрая – също изключително важен етап: премахване на излишните, по преценка, думи и фрази. Тук оптимизаторът се ръководи от това коя заявка директно „отвежда“ до продукта/услугата.
  • Групиране на семантично ядро – на този финален етап се извършва обединяване на ключовите  думи в съответни групи.
 • Финализиране структурата на целия сайт.

За съставяне на успешно семантично ядро, освен упорит труд, са необходими и висока езикова култура, перфектен правопис на съответния език, включен в сайта, логическо и перспективно мислене, вникване в психологията на крайния целеви потребител и – не на последно място – търпение. Копирайтинг услугите, заедно с оптимизацията, следва да представляват комбинация от тези фактори, за да може един сайт да придобие челни позиции при търсене.