Цени

Авторските текстове, които създаваме, са насочени както към задоволяване нуждите на вашите потребители със своята информативна стойност, така и към изискванията на търсачките.

Голяма част от бизнесите преоткриха нуждата от качествено съдържание, което да представя продукта им пред света. С все по-масовото навлизане на копирайтинга във всички сфери на обществения живот се появяват и повече хора, които предлагат копирайтинг услуги за създаване на уникално съдържание. Увеличаващият се интерес от страна на бизнеса неизменно води до появата на недотам надеждни услуги, предоставяни на сравнително по-ниски копирайтинг цени.

В наше лице вие получавате нужната сигурност. Дейността ни е изцяло съобразена с нормативната уредба и спазваме всички законови изисквания, поставени от съответните институции. От една страна, гарантираме спокойствие на нашите клиенти, посредством сключване на договори и издаване на фактури. А от друга страна, всеки от нашите автори е запознат с правата и задълженията, с които разполага, създавайки съдържание, което трябва да е напълно оригинално.

CopyVibes работи с конкретни копирайтинг цени, които са съобразени с дейността на клиентите ни. Копирайтинг цената на всяка услуга се определя след проведен разговор и няколко въпроса, които ще ни ориентират за обема, темата и спецификите, ако има такива.

Цената се формира на 100 думи, на статия или на описание на продукт.

Какво получавате при заплащане на определената от нас копирайтинг цена?

  • Ангажираност към всеки проект - за нас няма по-важни клиенти - всички получават вниманието и времето, които са нужни за добре свършена работа и ефективни и задоволяващи резултати;
  • Проучване от страна на автора и запознаване с особеностите на темата;
  • Екипът на CopyVibes се състои от автори с подходящо образование и дългогодишен опит в сферата на писането. Благодарение на своята грамотност, речеви запас и богатството от изразни средства, всеки от тях създава уникални текстове - както за целевата аудитория, така и за търсачките;
  • Стилът на текста, който създаваме, е съобразен с вашата аудитория, както и с потенциалните клиенти, към които насочвате своя продукт;

Създаването на уникално съдържание ще ви помогне да поддържате позициите си стабилни в постоянно променящото се интернет пространство. Ако за тази цел решите да се доверите на услугите на CopyVibes, ние сме насреща да ви предложим единична копирайтинг цена или сума за пакет от услуги.

За повече информация: info@copyvibes.eu