Днес ще говорим за копирайтинг цени и как можем да ги определяме.

Но преди да започнем, задаваме следния въпрос – какво е копирайтинг?

Копирайтингът и т.нар. контент или иначе казано – създаването на уникални, авторски текстове и съдържание по различни поводи – не са продукт на съвременното общество. Понятията съществуват от десетилетия, макар да са навлезли масово в последните години. Прогресират заедно с възхода на рекламата и проникването на интернет във всяка сфера на живота, търговията, услугите, бизнеса и необходимостта от качествено съдържание за тях, което да продава, да буди интерес и да създава взаимодействие.

Една от първите задачи на копирайтърите била създаване на рекламни текстове, които да представят и продават продукта, а за един от първите копирайтъри е считан John Caples (1900–1990 г.).  Днес копирайтингът намира приложение във всички сфери на бизнеса, а необходимите видове текстове са десетки – продуктови описания, слогани, статии, текстове за блогове и сайтове, уеб съдържание. Темите са многообразни и са един от компонентите, които участват във формиране на цената на копирайтинг услугата.

Копирайтинг цени и цени за контент – връзка между цена и качество на услугата

Когато говорим за копирайтинг цени и ценообразуване за контент, е нужно да определим кои са факторите и компонентите, формиращи сумите и да подчертаем, че варират в широк диапазон. Най-ниските биха могли да крият опасности – непрофесионално подготвяне на текстовете; липса на уникалност, важна за класиране в търсачките; плагиатство; недобро познаване на правопис пунктуация; неточности в съдържанието и други. 

Добрият текст е не просто добре списан – той се чете лесно, интересен е, носи добавена стойност и най-важното – привлича и продава. Копирайтинг цените са оправдано по-високи, ако полученият срещу вложените средства материал умее да печели потребителското внимание и отговаря на изискванията на търсачките.

Професионалният копирайтър отделя значително време, за да се образова по темите, по които пише, той има отлична езикова култура, богата реч, борави с разнообразие от изразни средства, притежава подходящо образование и има дълъг професионален опит. А това струва пари.

Съвсем естествено – и твърде високите цени невинаги означават професионализъм. Стойността на услугата се различава и в зависимост от това дали се използват услуги на агенции, които предоставят на клиентите си фактури и официални документи за извършената дейност, или такива на частни лица.

Компоненти, формиращи и определящи цените за копирайтинг и контент

  • На първо място, копирайтинг цените зависят от обема на текста. Обикновено се заплаща на 100 думи авторски текст, подготвен за клиента. Естествено, колкото по-дълъг е текстът, толкова по-скъп ще бъде той. Средният масово заявяван обем на текстове е от 400 до 1000 думи. Разбира се, има търсене и на текстове с по-голям обем;
  • Копирайтинг цените съвсем естествено зависят от езика, на който се подготвя материалът. Авторски текст на чужд език е по-скъпо платен от такъв, подготвен на български език;
  • Темата също може да окаже влияние при формиране на копирайтинг цени.  Често срещано е копирайтъри и агенции да ценообразуват, съобразявайки се със сложността на темата и вида на текста. По-редки и специализирани теми и PR статии например са по-високо оценени;
  • Копирайтинг цената може да зависи и от обема на поръчката като цяло. Някои агенции имат пакетни цени за определен брой текстове, което води до поевтиняване и е по-изгодно от единична поръчка на текст.

Инвестиция, която си заслужава

Независимо от стойността на услугата, цените за професионален копирайтинг си заслужават инвестицията. Добавената стойност, която носят тези услуги, е в пъти над средствата, вложени за тях.

Поддържането на блог с полезна за клиентите и ползвателите информация генерира редовни посещения и трафик по един естествен начин, създава среда на взаимодействие и обратна връзка с клиентите. Блогът с авторски статии с висока уникалност към сайта помага позиционирането му без реклама на предни позиции в Google и другите търсачки, които класират високо сайтове, съдържащи авторски и уникален контент.

Възползвайте се от професионални копирайтинг услуги, за да се отличите от конкуренцията и да достигнете клиентите и партньорите си, изграждайки трайни връзки с тях, предлагайки им полезна и желана информация под формата на авторски текстове.

Професионалният копирайтър създава съдържанието, съобразно целевата аудитория – грамотно, интелигентно и спрямо потребностите и интересите ѝ, с внимание към нейните нужди. Той съобразява стила на текста, изказа и лексиката с аудиторията, за която е предназначен, умее да се поставя на мястото на потенциалните клиенти, изработвайки най-добрия от тяхна гледна точка контент.