Не можем да отречем значението на снимковия материал в един уебсайт. Фотосът, изображението, визуалното представяне, е първото нещо, което всеки потребител ще види. Но дали ще задържи вниманието и интереса си? Дали ще се завърне отново в нашето пространство? 

Това зависи от ДУМИТЕ.

Внимателен словесен подбор за успешен бранд

Без съмнение, най-важно за един копирайтър е да осъзнава значението на думите, които използва. Подборът на подходящи слова не опира само до ключовите думи, които са абсолютно задължителни, нито до това дали текстът звучи отегчително и прекалено информативно. Съображенията не се заключават само в стила и граматиката, но също и във внимателния подбор

Това означава отговор на следните въпроси:

В комерсиален аспект

 – актуална и вярна ли е информацията, която поднасяме?

– приятна ли е „мелодията“ на текста, лесно ли се усвоява, или е „суха за преглъщане“?

– цялостният текст предизвиква ли чувства у читателя, от които той би станал активен клиент?

 – значима ли е думата – носи ли тежест, би ли помогнала с нещо на потребителите?

В морален аспект

 – звучи ли изразът двусмислено, би ли се разбрал погрешно?

 – съобразява ли особеностите на дадената целева група потенциални потребители – отчита ли техните национални приоритети, ценности, манталитет, убеждения и интереси? би ли обидил изразът някого?

Истината и актуалното имат значение

Казана дума – хвърлен камък”

Тази популярна поговорка отразява поемането на отговорност за думата. Например, що се отнася до качествените копирайтинг услуги, принципът на актуалност е един от най-съществените, особено когато става въпрос за иновативни технологии, мода или каквато и да е друга област, в която нещата бързо отминават и се заменят с нови. Дори да са спазени всички правила, посочени по-горе и текстът да убеждава в правотата си, ако отразява морално остарели събития или данни, поради неизвършена предварителна проверка на фактите, тогава той няма смисъл.

Копирайтинг агенциите определено носят отговорност за написаната дума. Ето защо бизнесът трябва откровено да споделя всички свои намерения и дори страхове по отношение на възприятията и търсенето на потребителите, както и кое е най-новото, което трябва да бъде споделено, и то незабавно. Ако снимката е най-актуална, а текстът не отговаря на на последния вариант на темата, тогава статията е обречена на провал. 

Значението на моралните съображения

Лоша рана заздравява – лоша дума не се забравя”

Още една поговорка, която засяга отговорността, този път по отношение на морала. Това е най-деликатното във всеки разговор, статия, интервю, обзор на новини или която и да е форма на поднасяне на текст. Дори да продаваме много с перфектно работещ рекламен текст, ако засегнем, макар и неволно, нечия личност, национална култура, религия или друга особеност на читателя, цялата красота на рекламата се изпарява. При това – безвъзвратно. 

Преди да изречеш нещо, преброй до десет”

Припряността и избързването не са добър съветник. Добрата новина е, че в днешно време интернет предоставя възможността да проверим текстовото си послание по десетки начини, преминавайки през различни „сита“.

Когато нямаш какво да кажеш, не казвай нищо”

В областта на копирайтинга тази арабска поговорка не призовава към мълчание, а към изказване само на онова, което наистина има значение за потенциалните потребители.

  • „Едно е да говориш много, друго е да кажеш нещо.“ – Софокъл