В дигиталния свят за вниманието на потребителя се борят огромен брой реклами, промоции и публикации в социалните мрежи. Изобилието от информация води до пренасищане, безразличие и „избирателна пропускливост“ – механичното преминаване през 90% от информацията, без реално тя да бъде възприета или осмислена. Всеки бизнес се вълнува от един фундаментален въпрос – как именно да попадне в другите 10%.

Професионално подготвеното съдържание и текстово оформление на вашата реклама в Google има силата да грабне вниманието на потребителя и да формира силно първо впечатление – фактор, особено важен за последващото създаване на дълготрайни взаимоотношения. Добрият текст води клиента през маркетинговата фуния до крайната цел на всеки бизнес – вземане на решение за покупка.

Пред копирайтинг агенциите стои едно сериозно предизвикателство – създаването на такъв вид съдържание за Google Ads, което да се отличи сред останалите, да изпъкне, да отговори на потребителското търсене и да генерира реална възвращаемост на рекламния бюджет. Защото дори и най-примамливата търговска оферта би потънала в необятния информационен поток, ако не прикове безапелационно вниманието на целевите групи, за които е предназначена.

Как обаче се случва магията? Нека се опитаме да разделим сложния процес на няколко сравнително лесни  за осмисляне стъпки.

Заглавието – ключов елемент на рекламата в Google Ads

Заглавието е пресечната точка на бизнес предложението и клиентската потребност – мястото, където се срещат предлагане и търсене. То трябва да бъде кратко, ясно, силно и убедително, като същевременно съответства на SEO проучването за ключови думи в съответната бизнес ниша. Включването на ключови думи в заглавието е задължително и определя до голяма степен както релевантното класиране в търсачките, така и ефективността на рекламния текст.

Техническите характеристики на рекламните заглавия за Google Ads са прости – допуска се създаването на три различни заглавия, всяко от които не бива да надвишава 30 знака. Що се касае до творческия аспект на задачата, не е лесно да се дефинират сигурни формули за успех. Ако все пак имате нужда от насоки, то обмислете например предположението, че заглавията не бива да задават въпроси: „Имате нужда от нова чанта?“, а да дават решение – „Изберете вашата нова чанта“.

Ако заглавията са въздействащи, креативни и в синхрон с потребителските нужди, то половината работа на вашата реклама е свършена, а интересът на клиента – спечелен.

Вниманието е привлечено. А сега накъде?

Работещият текст за Google Ads обединява няколко основни характерни черти. Той е кратък, ярък, с интензивно и отличаващо се послание и подканва потребителя към действие (т.нар. call to action).

В следващите редове ще минем заедно по стъпките, водещи до създаване на грабващ вниманието копирайтинг и ще споделим опита на професионалните агенции по отношение на създаване на рекламно съдържание, което продава чрез Google Ads.

  • Обем.  Когато говорим за създаване на рекламен текст за Google Ads, размерът има значение. И колкото по-малък е той, толкова по-успешна е кампанията. Дългите текстове уморяват, отегчават и отблъскват клиента, като изтласкват и размиват основното послание. Те често остават недочетени – факт, който обезсмисля както силното заглавие, така и цялата рекламна кампания. Допустимият обем за Google Ads е 2 описания по 90 знака. Достатъчно. Стига, разбира се, да са правилните;
  • Съдържание. Кратки и грабващи текстове, изпълнени с ценна информация, отговаряща на потребителското търсене – това е формулата, с която копирайтинг агенциите постигат търсеното потребителско поведение, а именно – реализирането на поръчка. Насърчаваща роля има и добавянето на навременен и премерен призив за действие. Други работещи похвати са създаване на усещане за ексклузивност, обещание за добавена стойност или „намигването“ към определена злободневна тема, наричано в средите на маркетолозите newsjacking;
  • Яснота. Неясните рекламни послания в Google Ads могат да резултират единствено в пропиляване както на финансов, така и на времеви ресурс. От съществено значение е потребителят да разбере съдържанието, без да полага твърде големи усилия, както и да кликва на него само ако има реален интерес. Завоалираните послания, които считате, че будят интерес и подтикват към кликване, носят само разходи. Потребителят отваря, вижда, че съдържанието не представлява интерес за него и затваря. Вие плащате това;
  • Призив за действие. Професионалните копирайтинг агенции няма да пропуснат добавянето на call to action и ще предложат най-удачния вариант според това дали целта е стимулиране посещенията на сайта, абонамент за бюлетина, получаване на повече обаждания, увеличаване броя на посещенията във физическия магазин чрез добавяне на Google maps и т.н. Подобни бутони могат да бъдат и: „Научете повече“, „Посетете нашия магазин“, „Вземете вашата оферта“ и други;
  • Лично послание. Клиентът е в центъра на вниманието на копирайтинг агенцията. Добрите текстове не са фокусирани върху Аз-ът и в никакъв случай нямат за цел да възхваляват конкретния бизнес. Те поставят на челно място конкретните нужди и интереси на клиента, като междувременно разкриват пред потребителя как бизнесът е в състояние да реши проблема му.

Прочетете още: Growth hacking и копирайтинг – неочаквано добра комбинация

Професионалистите, ангажирани в добрите копирайтинг агенции, имат нужните знания, опит и умения, за да създадат възможно най-ефективните текстове за Google Ads и да подобрят многократно рекламната възвръщаемост на кампанията – с помощта на не повече от 30 знака за заглавие и 90 знака за послание.

Защото думите имат сила. A ние знаем как да я използваме в услуга на бизнеса.