A/B тест (A/B testing) представлява онлайн експеримент, в който се използват две различни версии на една и съща уеб страница и се сравнява тяхната ефективност. A/B тестовете постепенно се превръщат в стандартна част от инструментариума на дигиталния маркетинг.

Какво представлява един A/B тест?

При провеждането на A/B тест за ограничен период от време на определен набор потребители се показва оригиналната уеб страница „A“, а на други тестовата страница „B“, различаваща се от първата поне по един параметър. Потребителите, на които се визуализира страница „B“, не биха могли да видят оригинала, освен ако не влязат през друго устройство.

След постигане на зададения брой импресии или изпълнението на друг посочен критерий, резултатите от експеримента се сравняват и хипотезата, на която е базиран, се отхвърля или потвърждава.

Защо да използвате A/B тест?

Подобряване на потребителското преживяване без рискове

Хората посещават уеб сайтове с конкретна цел, било то да разберат повече за услугите, да получат информация по дадена тема или да купят продукт. В повечето случаи има едно или повече „проблемни“ места в сайта, които причиняват неудобства на посетителите и ги принуждават да го напуснат преждевременно. Например, не могат да открият call-to-action бутона, не разбират описанието на услугите или няма лесен начин да зададат въпрос.

Потребителското преживяване може да се подобри като бъдат идентифицирани, тествани и отстранени проблемните места. Щом веднъж е направена хипотеза за причинителя на проблема, тя може лесно да бъде подложена на един, два, три или повече A/B теста с различни варианти на страницата.

Чрез A/B тест обикновено се имплементират малки и временни модификации. Ако тестът не потвърждава хипотезата и промените не премахват проблема, то не е задължително да ги въвеждате. По този начин напълно безрисково подобрявате потребителското преживяване.

Увеличен трафик

На A/B тест могат да се подлагат заглавия на уеб страници и блог статии. Това може да доведе до увеличен трафик при установяване на по-привлекателното заглавие.

Повече конверсии

Целта на един уеб сайт е не просто да генерира трафик, а да води потребителите към изпълнението на конкретни действия (покупка, изпращане на запитване, споделяне в социалните мрежи, записване за имейл бюлетин и др.). Желаното действие, когато бъде изпълнено от потребителя, се нарича конверсия (от англ. conversion).

Съотношението между трафика и конверсиите е добър измерител за представянето на дадена уеб страница. A/B тестовете помагат да се открие оптималната версия на страниците за постигане на повече конверсии.

Увеличаване на продажбите от онлайн магазин

Данни от март 2020 г. показват, че 88.05% от потребителите на онлайн магазини ги напускат с продукти в количката (Statista, https://www.statista.com/statistics/457078/category-cart-abandonment-rate-worldwide/)

Процентът на изоставени колички може да се намали чрез подлагане на тест на различни елементи и тяхното позициониране на страницата (напр. изображения, дизайн, текст и др.).

Какви елементи от уебсайта подлежат на A/B тест?

Почти всички елементи на една уеб страница могат да бъдат подложени на A/B тест. Част от тях са:

  • Заглавия и подзаглавия
  • Текстово съдържание
  • Call-to-action бутони
  • Формуляри за събиране на данни
  • Снимки
  • Цялостно оформление на страницата
Прочетете още: Growth hacking и копирайтинг – неочаквано добра комбинация