Няма бранд (марка), която да не желае да утилизира възможностите на интернет като технология, за да се свърже потенциалните клиенти.

Този процес е свързан с изграждането на свой собствен сайт, чрез електронна поща, чрез социалните мрежи, чрез реклама, която е базирана в мрежата, чрез съобщения чрез електронната среда. Всички тези усилия – да бъде създаден един електронен актив, като той да достигне до максимално голямо количество таргетирани потребители, може да бъде наречен дигитален или онлайн маркетинг.

Но пък какво тогава е копирайтингът?

В този материал ще се опитаме да представим пред вас защо копирайтингът е една от най-важните съставляващи части или по-скоро процеси. И как има пряка каузалност между копирайтинга и успеха в дигиталния маркетинг.

Същност на копирайтинга

Копирайтингът, ако трябва да бъде преведен по-точно на български, означава списване на текст. 

Но не какъв да е текст.

А по-скоро текст, който е насочен към рекламата, ПР-а, политическата публицистика. Т.е. дадената идея, която има някакви комерчески измерения – тя да достигне до по-голяма аудитория, която да възприеме написаното.

Почти всичко, което може да се види в дигиталния (а и не само) свят – може би е създадено от копирайтъри. Това са професионалисти, които чрез придобития опит и използването на познания, създават една от най-важните части на съдържанието – писаното слово.

Когато трябва да се изгради даден дигитален ресурс, то трябва да се използва проучено и насочено към потребителя съдържание.

Копирайтингът е именно полагането на целенасочени усилия, когато бива писано съдържание. 

копирайтинг маркетинг

Какво включва копирайтингът?

Копирайтингът включва най-различни форми на съдържание, като най-популярните са:

 • Публикации за блогове;
 • Статии;
 • Електронни книги;
 • Инфографики;
 • Видеа;
 • Съдържание за уебсайтове (информационни и/или електронни магазини);
 • Нюзлетъри и имейли;
 • Съдържание за социалните мрежи;

Всички тези различни видове съдържание могат да бъдат използвани в най-популярните форми на дигитален маркетинг (като):

 • Оптимизацията на съдържанието на търсещите машини/търсачките (SEO);
 • Използването на платена реклама в търсещите машини/търсачките (SEM);
 • Плащането на реклама чрез кликове (PPC);
 • Използването на социалните мрежи за маркетологични цели;
 • Използването на имейли за достигане до клиенти (имейл маркетинг);

Съчетаването на вид съдържание с някоя форма на дигитален маркетинг се подчинява на редица правила. Да кажем: собственик на сайт може да предложи безплатна книга на своите посетители, които се съгласят да станат абонати на неговия нюзлетър.

И книгата трябва да е полезна, и изпратените впоследствие съобщения по електронната поща трябва да са интересни и полезни.

Иначе написаното си остава нищо повече от добре оформен текст.

А публикувалият го човек/организация може да има много пропуснати ползи, които да са страшно изгодни за неговите конкуренти.

Те биха имали повече абонати, които да ги предпазят от някоя промяна в алгоритъма на търсачките.

Защо копирайтингът е така полезен в дигиталния маркетинг?

Дори и в наши дни, в които имаме все по-голямо количество информация в мрежата, която е под формата на изображения или такава, която е във видеа, то текстът е все още доминиращ. 

Дори прохождащите технологии за търсене чрез глас, озвучаване или пък качени интервюта (подкасти) едва ли ще променят този процент в близките десетилетия.

Хората набират текст в търсачките. И търсят.

Всичко това обуславя и голямото количество информация, която ежедневно бива добавяна в интернет. Изчислено е, че всеки ден стотици милиони публикации биват добавяни. Неизчислими са и другите форми на съдържание, които стават обществено достъпни.

Без използването на правилен поход при създаването на съдържание – контент маркетинг, то е по-малък шанса даден сайт да бъде посетен, изпратено електронно писмо с търговски характер – да бъде отворено и прочетено, видео да бъде прегледано, публикация в социалните мрежи да бъде споделена и т.н.

За да бъде създаден един дигитален ресурс и той да „израсне“ като такъв, то е много важно с какво той ще бъде наситен.

Контент райтърите работят (или самите те умеят) с дизайнери, уеб разработчици, монтажисти на видеа, озвучители и т.н.

По този начин написаното може да бъде оформено по най-добрия начин визуално. И ретенцията (задържането) на потребителя да бъде по-висока. Защото (например) създаденият текст и графика може да бъде качено в социална мрежа като Pinterest или Instagram, а от там сайтът/апликацията да придобие много нови потребители, които са заинтересовани в именно подобна тематика.

копирайтинг маркетинг

Създаването и прилагането на контент маркетинг стратегия е от съществено значение за осъществяването на дигиталния маркетинг.

Може ли копирайтингът да бъде приложен към вече създадено съдържание?

Съдържанието в мрежата никога не може да бъде статично. „Всичко тече, всичко се променя“ е казал Хераклит още преди много хилядолетия.

Копирайтингът е насочен и към промяната на вече съществуващо съдържание. Като освен тази редакция, то с право може и да бъде причислен тук и преводът.

Редица копирайтъри са се специализирали в превод на вече създадено на друг език съдържание, като се стараят да придадат хем основната мисъл на написаното, хем то да спазва културните специфики на новия език.

Ние от Copy Vibes се гордеем, че можем да предложим и преводачески услуги на нашите клиенти. Така те могат да придобият достъп до нови аудитории и пазари, което е от съществено значение за успеха на тяхната контент маркетинг стратегия.

Каква е разликата между контент маркетинга и дигиталния маркетинг?

Според някои маркетолози не съществува разлика между тези два типа маркетинг. 

Други посочват, че в дигиталния маркетинг може да се използват и платени методи за привличане на трафик като плащане за клик.

Ние по-скоро, както прочетохте в статията, приемаме по-неортодоксалната мисъл, че по-скоро контент маркетингът е компонента от дигиталния маркетинг (така наречения „инбаунд маркетинг“), защото процесът на създаване на съдържание е един от ключовите моменти при създаването на един дигитален ресурс.

Дали ще бъдат ползвани платени форми на трафик или по-скоро ще се разчита на безплатни такива, или пък ще има микс – всичко зависи от набелязаните цели пред собственика на сайта и/или апликацията.

Но не може да се започне без добре обмислено и правилно насочено съдържание.

копирайтинг маркетинг

Финални мисли

Независимо дали дигиталният маркетинг и контент маркетингът ще бъдат счетени за два отделни процеса или ще бъде възприета тезата, че контент маркетингът ще бъде съчетан с дигитален маркетинг (инбаунд маркетинг), то всичко започва с доброто съдържание.

За да бъде успешен един дигитален актив като уебсайт, то той трябва да бъде полезен за неговите посетители.