Най-общо казано, H1-H6 таговете са компонент от SEO оптимизацията на уебсайта. Те представляват части от кода на страницата, които са разпознаваеми за Google и останалите интернет търсачки и ако са използвани правилно, могат значително да подобрят класирането на вашия уебсайт.

Тези тагове са пряко обвързани с текстовото съдържание и са много важни за всеки копирайтър, който се стреми да предоставя качествени, използваеми и смислени текстове, да знае някои базови неща за тях. В настоящата статия няма да се занимаваме със специфичните дейности на SEO специалистите, а ще обърнем внимание конкретно на фактите, които са важни и приложими в работата на копирайтърите. Ето и всичко за Н1-Н6 таговете, което е задължително да знаете, ако се занимавате със създаване на текстово съдържание.

Какво представляват H1-H6 таговете

  • Н е съкращение от Heading, тоест заглавие. Всеки сравнително опитен копирайтър може дори чисто интуитивно да подразбере, че заглавието и подзаглавията са основен фактор, без който текстът няма правилна структура и е трудно смилаем за посетителя на сайта. Новото тук е, че освен за посетителите, липсата на структура в текста го прави трудно четим и от самите ботове на търсачките. Именно затова една „стена от текст“ без ясно систематизирани заглавия и подзаглавия не просто отблъсква клиентите – тя изтласква целия уебсайт на по-задно класиране, правейки го понякога неоткриваем.
  • В H1-H6 таговете има йерархия. И макар изваждането на подзаглавията и интегрирането им в кода на страницата да не е работа на копирайтъра, то определено е негова работа да създаде основата – логичната структура, по която SEO специалистите да се движат впоследствие. За целта копирайтърът трябва да знае, че е добре да създаде съдържание с ясно обособени глави, теми, заглавия и подзаглавия, които да водят логично едно към друго. Най-важният таг – Н1 – посочва възможно най-ясно цялостната тематика на текста. Всеки следващ таг от Н2 до Н6 зависи както от дължинатана текста, така и от това дали в съдържанието му има подзаглавия.
  • Н1-Н6 таговете трябва да бъдат обвързани с релевантни ключови думи. В интернет има огромен брой безплатни и платени инструменти, които ни позволяват да надникнем в статистиките на Google и да разберем какво търсят потребителите. В оптималния случай SEO специалист дефинира най-смислените за използване ключови думи, а копирайтърът ги интегрира в текста по най-добър начин. Всичко извън тази формула – както пишещият SEO специалист, така и анализиращият Google търсения копирайтър, са предпоставки за незадоволителен краен резултат.

Практически насоки за копирайтърите, касаещи H1-H6 таговете

Всеки копирайтър знае, че писането на съдържание не е чисто творчески процес. То трябва да бъде съобразено с редица от сложни фактори – кой чете текста, каква е целта на текста, какво искаме четящият да направи или да почувства и т.н. Наслагването на SEO в копирайтинга е една допълнителна отговорност, изискваща спазване на определена наситеност на ключовите думи и определена структура на текста. Ето какво трябва да се опитате да интегрирате в писането си, за да бъде то добра основа за смислено поставяне на H1-H6 тагове към вашия текст:

  • Структурирайте текста – първо най-важните неща. Таговете нямат еднаква тежест пред интернет търсачките или с други думи: колкото по-малък е номерът на тага, толкова по-релевантен е той при едно търсене. Така че винаги се старайте да започвате с най-важното, за да стигнете постепенно до по-незначителните подробности.
  • Заглавието и подзаглавията трябва да включват релевантна ключова дума. Още по-добре е те да започват с нея. Внимавайте обаче да не злоупотребявате и да не пренасищате текста с определени думи и фрази, защото това също се санкционира от алгоритмите на търсачките.
  • Заглавието и подзаглавията не трябва да бъдат твърде дълги. Не съществува твърдо правило за дължината им, но се счита, че около 60 символа е дължината, която е удобно четима за посетителите на сайта.
  • Заглавията и подзаглавията да бъдат еднакво разбираеми за потребителите и за търсачките. Намирането на този баланс невинаги е лесно. Съчетаването на ключови думи и красив изказ изисква внимание, практика, въображение и дори талант. Доброто класиране в търсачките става безсмислено, ако клиентите не могат да се ориентират за какво става въпрос в сайта. Както и обратното – прекрасното съдържание също става безмсислено, ако няма как да се достигне до него. Затова е важно да се направи разумен компромис и по двата параграфа, който да даде желания резултат – един добър текст, с едно добро класиране.

За постигане на оптимлен резултат е особено важно да има колаборация между хората с различни компетентности, работещи по един и същ проект. Обмяната на информация, опит, идеи, знания и умения между копирайтърите, SEO експертите, маркетолозите и дигиталните експерти е абсолютно необходимо условие за успех. Липсата на такава комуникация едовременно обезсмисля труда на всички по веригата и обрича на провал общия им проект.