Разпространението на Google Helpful Content Update отне 15 дни. Актуализацията стартира на 25 август и приключи на 9 септември т.г., съобщават от Google

Google ъпдейтът за полезно съдържание е една от основните стъпки в стремежа на гиганта да се отсее качественото от некачественото съдържание. Или казано с други думи, съдържанието, което е предназначено просто за нуждите на търсачката, ще бъде обезценено. Това, което дава добавена стойност на потребителите, ще бъде изведено на преден план. 

Google ъпдейтът действа автоматично, а резултатите ще бъдат видими след месеци

Резултатите от промените в алгоритмите на търсене ще станат видими след няколко месеца. Време, което бихте могли да използвате, за да одитирате и актуализирате съдържанието в сайта си. 

Това е една от най-значимите промени в алгоритмите на Google в последните няколко години. Най-засегнати от актуализацията ще бъдат уебсайтове, чието съдържание е създадено с основна цел класиране в търсачката. С две думи, Google все повече започва да цени качественото съдържание, а ъпдейтът е ключова стъпка към реализирането на този ѝ стремеж. 

Как да разберете доколко наличното съдържание в сайта ви е съобразено с новия Google алгоритъм? 

От Google споделят и някои въпроси, от които бихме могли да се ръководим, за да определим дали и доколко наличното в момента съдържание в сайта ни отговаря на изискванията за полезно. Нека видим основните, които могат да послужат като ориентир.  

Давате ли стойност на читателя? 

Уверете се, че наличната в сайта ви информация дава реална стойност за читателя. Дава ли съдържанието ви конкретни отговори на въпросите, които вашата аудитория потенциално би могла да зададе? Ключовите думи остават в основата при заявки за търсене в Google. С тази разлика, че не наситеността им в текста, а тяхната значимост и адекватно имплементиране в съдържанието на страницата ще бъдат водещи. 

Личи ли експертиза в наличното съдържание? 

Изчетете съдържанието в сайта си и/или помолете друг да го направи вместо вас. Успяхте ли да извлечете полезна информация от прочетеното? Съдържанието следва да демонстрира експертиза, а не просто набор от думи и изрази, които не дават никаква стойност. 

Оттук идва и проблемът за много бизнеси, позиционирани в интернет и борещи се за видимост в Google. Много от тях досега залагаха просто на текст, който съдържа ключовите фрази. Значението му за потребителя, който го чете, в повечето случаи бе на заден план. Доста погрешен подход, особено от днешна гледна точка.  

Информативно и тематично ли е съдържанието в сайта ви? 

Ако поддържате блог секция в сайта си, убедете се, че наличните в нея теми са достатъчно разнообразни и информативни. Важно условие е те да бъдат тематични спрямо типа продукти и/или услуги, които продавате и/или предлагате. Блог секциите са един от най-достъпните начини да предоставите на аудиторията си актуално и полезно съдържание с висока степен на информативност. 

На финала 

Дигиталната среда е изключително динамична, а гиганти като Google диктуват правилата на играта. От умението ни да бъдем гъвкави и да се приспособяваме към новите изисквания за създаване на съдържание зависи и успехът ни в тази свръхконкурентна среда. Копирайтинг агенция CopyVibes следи отблизо тенденциите в областта и е готова да отговори на вашето търсене за създаване на качествено съдържание, което и Google, и потребителите харесват.