Думите оформят текстовете на вашия уебсайт;
текстовете и всичко останало определят съдържанието;
а съдържанието е решаващо за вашия имидж,
за успеха на вашия бранд.

Значението на услугата копирайтинг не се заключава само в писане и оформяне на подходящо съдържание, макар това да е в основата на тази работа. Дали всичко приключва само с написването на страниците в даден уебсайт, с правилните ключови думи и изображения, или има нещо повече, вложено в тази дейност „зад кадър“? Определено има.

В това е идеята и смисълът да се търсят услугите на копирайтинг агенция – освен създаване на текста, редакцията му и всичко останало преди окончателното му публикуване, заетите в тази област трябва да бъдат убедени в положителните отговори на главните въпроси:

– Дали съдържанието ефективно подсилва популярността на бранда?

– Отличава ли се марката, лесно ли се откроява сред останалите?

– Запомня ли се лесно?

– Привлича ли интерес?

– Продава ли?

– Има ли желания от клиента ефект?

Кои са принципите на креативния копирайтинг в помощ на изграждане на успешен бранд?

  • Писане с чувство

Копирайтът е вид актьор – ако наистина е добър, той не просто «играе», а съпреживява. Влиза в кожата на екранния си образ, свързва се с чувствата му и се стреми най-точно да отрази характера му, за да го пресъздаде убедително.

Едновременно с това, копирайтърът е и сценарист, и режисьор: първо, трябва да пише по начин, по който да си проличи ангажираността му с целите на клиента и второ, да използва подходящи изразни средства така, че читателят да усеща емоцията „между редовете“. И накрая: да провери текста и при нужда, да коригира.

Да се пише с чувство е в ядрото на добрите копирайтинг услуги. Страстта помага да бъде добавен онзи човешки елемент, който прави писането креативно. Ако текстът звучи «сухо», това означава механично изпълнена задача, което със сигурност няма да проработи за бранда.

  • Ясен текст

Текстът да бъде разбираем за широка аудитория, без сложни изявления, които биха отблъснали читателите. Копирайтингът не е научен труд и дори клиентският сайт да има тясна, специализирана насоченост, термините следва да се поместват в ясно структурирани изречения така, че да звучат приятно, а не «тромаво» и по този начин да бъдат привлечени повече хора със съответните интереси.

  • Интересно звучене и адекватна визия

Текстовете трябва да се четат с лекота и да бъдат интересни. Личният талант на копирайтъра играе ключова роля, за да се изгради наистина убедителен и привлекателен текст – с всички знания, житейски опит дори, умения и естетически вкус както за текстовата част, така и по отношение на графичния дизайн.

Умереността в рекламното послание е онзи тънък момент, който, ако се превиши, прави ефектът от всички усилия обратен и вместо марката да влезе в съзнанието на потребителя, тя би могла да го отблъсне.

За да се постигне желан ефект, е необходимо да се вникне в целите на клиента, да се разучи марката и всичко, което тя предлага, за да се определят насоките за това как може да изпъкне с помощта на креативен копирайтинг.

  • Развитие

Познаването и информираността относно новостите в бранша са толкова необходими за копирайтинга, колкото е храната за човека като биологично същество. Да не почиваме на лаврите си, а да продължаваме да се развиваме. Този принцип в креативния копирайтинг е сред най-важните. Успехът не трябва да главозамайва, а да носи още повече отговорност за развитие и хъс за нови, приложими идеи.

  • Екипност

Индивидуализмът на всеки копирайтър не е ефикасен, ако не взаимодейства с друг. Успехът не се гради върху качествата на един, а върху резултатите на екипа като цяло. Обратната връзка е от съществено значение, защото чрез нея  ще бъдем в състояние да усъвършенстваме това, което правим, с цел подобряване популярността на бранда. Всеки от екипа има принос, като някой може да има повече знания за обсега на дейност на фирмата-клиент и съответно: по-добра идея за изтъкване на бранда.

Спазването на тези принципи е част от дейността на професионалния копирайтър, ангажиран с мисията да направи сайта ви успешен, да изгради и утвърди лесно разпознаваем и ефективен за професионалната ви дейност бранд.