Навярно сте забелязали, че големите имена в бизнеса често дават примери от практиката си, споделяйки интригуващи разкази относно идеята, марката, пътя към успеха, преодоляването на препятствия и решаването на конфликти – т.е. представят чисто човешка история, с която се докосват сърцата на потенциалните потребители.

В дигиталния маркетинг този подход е инструмент, който винаги работи успешно и повишава клиентския интерес. Предизвикването на емоции у хората може да ги накара да се влюбят в дадена марка, концепция или дейност – и това е мисия, напълно възможна, като методът е един – история, която се разказва. Тук главната роля е поверена на добрия копирайтър.

Хората обичат да слушат за лични преживявания, случаи от реалния живот, които вдъхновяват. Разказването на определена история цели да пробуди чисто човешки чувства у потребителите и по този начин те да изградят в съзнанието си връзка с дадена марка. Когато имате сайт или блог, вие разказвате нещо, дори и неволно. Затова имайте предвид нещо важно:

историята, която споделяте, да бъде позитивна и да подтиква клиентите да предпочитат вашия продукт или услуга.

Кои са факторите, които правят историята ви завладяваща?

  • Тя трябва да бъде с подходящ стил, написана грамотно и лесно четима – тези фактори са от първостепенно значение и е важно да ги имате предвид, когато търсите копирайтинг услуги. Целевата аудитория ще внимава за всяка дума, затова преценете към кого е насочено посланието, което желаете индиректно да изпратите: майки, младежи, пенсионери, студенти, хора от бизнеса и т. н. Вашият разказ трябва да се съобразява с техния език.
  • Правилно структуриран сюжет – подобно на филм, интересен е онзи сюжет, в който има създаване на проблем, кулминационен момент и накрая – победа, разрешаване на проблема. Историята трябва да е съсредоточена в съществените моменти, към които искаме потребителите да насочат вниманието си. Всичко странично само би утежнило разказа и би предизвикало нулев или дори отрицателен ефект.
  • Добри герои – но не перфектни! Достоен е героят в разказа, който е способен да потуши собствените си слабости, а не митично същество без недостатъци, в противен случай историята би прозвучала нереално. Положителните герои съумяват да се преборят с някаква погрешна кауза и да удържат победа.

Пример за такъв разказ е историята на Хенри Форд, който, преди да се превърне в прочут производител на автомобили, се е разорявал пет пъти и е преуспял на 53-годишна възраст. Друга показателна история е как шофьорът на камион Елвис Пресли бил уволнен от мениджъра си, който на думи го изпратил „обратно в камиона“… Мъдреците от Изтока казват: провалът е майка на успеха.

  • Познат елемент – когато разказвате история, тя трябва да бъде близка до слушателите. Те очакват да видят и усетят нещо, което ги приближава до начина им на живот, ситуацията, в която се намират и проблемите, които ги тревожат. Ако разказът ви по-скоро отдалечава хората от нещата, които ги вълнуват, тогава няма смисъл от него.

история

Посланието във вашата история – какво е важно за него?

       Когато съставяте скритото послание, редно е да имате предвид следните фактори:

    • Предизвикване на търсене – чрез историята си дискретно посочвате вид потребност, която възниква и следва да бъде удовлетворена, при това с помощта на продукта или услугата, която предлагате.
  • Драма – тя се намира в кулминационния момент на сюжета – най-интересната част, онази, която приковава вниманието и кара слушателя трескаво да мисли за проблема. Най-важното умение в този момент е доброто стилово изразяване, съобразено с аудиторията.
  • Предизвикване на доверие – клиентът трябва да се довери на бизнеса ви.  В това се състои и целият смисъл на посланието – доверието е първа стъпка към закупуването.
  • Предизвикване на чувство на принадлежност – вашата целева аудитория трябва да се почувства свързана с посланието в разказаната история. Това е важно, за да се предизвикат емоциите, необходими за вземане на решение за покупка.

Ключът е в умението да убедите хората,

че това е тяхната история, а не вашата.