Шеметно развиващите се процеси в създаването на SEO съдържание и оптимизацията за онлайн търсачки неизбежно променят характера на копирайтинг услугите. С днешна дата всеки уважаващ себе си копирайтър трябва да бъде наясно с някои основни положения в SEO контент маркетинга, за да бъде способен да предложи конкурентна услуга на своите клиенти. Тук ще си говорим за SEO съдържание.

SEO е комплексен процес, целящ да изведе даден уебсайт сред челните позиции в Google при търсене по определена ключова дума. Той съчетава в себе си компоненти от програмирането, уеб дизайна, дигиталния маркетинг, ПР-а и разбира се, копирайтинга и създаването на съдържание.

SEO се реализира чрез различни похвати и школи, за които не може лесно да се вадят обобщени правила. Все пак, що се касае до SEO съдържание, има няколко универсални компонента, на които авторите на текстове трябва да обърнат специално внимание, а именно: 

SEO съдържание

Структура на текста

На първо време, от изключително значение е да се обърне внимание на правилната „архитектура“ на текста. Тя го прави прегледен, четим и увличащ, като естествено спомага за по-лесното възприемане на съдържанието. Доброто SEO съдържание трябва да притежава:

 

 • Достатъчен брой подзаглавия, открояващи основните смислови части на текста, така че неговото съдържание да става ясно още от пръв поглед;
 • Номерирани списъци и булет листове, които правят текста прегледен и акцентират върху важната информация, която той дава на читателя;
 • Кратки и грабващи параграфи – без „стени“ от текст, без излишни лирически отклонения, без твърде дълги и сложни изречения.

 

Правилната структура гарантира както по-безпроблемна четимост на вашето SEO съдържание, така и по-прецизна оптимизация, тъй като подзаглавията и параграфите по-късно биват трансформирани в така наречените Н1-Н6 тагове, за които вече говорихме преди време.

Насищане с ключови думи

Насищането с ключови думи е именно един от компонентите на SEO, който търпи най-сериозни вариации в различните SEO школи. Копирайтърите ще се сблъскат с различни клиентски изисквания – от 4% насищане с определена дума или фраза, през огромен списък с фрази, които трябва да се споменат само веднъж в текста, до липса на каквито и да е изисквания по този параграф. 

Ето все пак най-важното, което трябва да знаете за насищането с ключови думи и фрази в SEO съдържание:

  • Ключовите думи са обект на предварително проучване, проведено от SEO специалисти. Самосиндикалното определяне на ключови думи от копирайтъра рядко има особен смисъл или ефект;
  • Процентът на насищане трябва да бъде консултиран с конкретния SEO специалист, който работи по сайта на клиента. Той отговаря на подхода и цялостната му идея, поради което не търпи своеволия;

 

 • Ключовите думи трябва да присъстват в заглавието и подзаглавията на текста, в първия и последния параграф. Те трябва да бъдат хармонично „разпръснати“ в текста, така че написаното едновременно да звучи добре за читателя и да изглежда добре за алгоритмите на търсачките.

 

Когато получите списъка си с ключови фрази, имайте предвид някои важни правила: вие не можете да променяте числото им или да добавяте съюзи и предлози, но за сметка на това можете да ги членувате, както и да добавяте различни препинателни знаци.

SEO съдържание

Разбира се, наред с всички „технически“ подробности, копирайтърът трябва да мисли и за качеството на предлаганото SEO съдържание. То трябва да бъде:

 

 • Уникално – без преписване, копиране, перифразиране и т.н. Това е не само същността на копирайтърската професия, а и фактор от решаващо значение за успешното SEO;

 

 • Релевантно, информативно и съвременно. Текстът трябва да носи на читателя добавена стойност под формата на знания, съвети, важна и полезна информация. Това е основа за качествен линк билдинг и реализиране на успешен контент маркетинг;
 • Отговарящо на профила на аудиторията, на предварително проведеното маркетингово проучване и семантичното ядро на оптимизирания уебсайт. За целта е важно да има активна комуникация за целите на текста между SEO, маркетинг и копирайтинг агенциите, работещи по даден общ проект. 

Вътрешни и външни линкове

Често добавянето на вътрешни и външни линкове в текста също остава задължение на SEO специалистите. Ако все пак тази важна задача се падне на копирайтъра, той трябва да е наясно със следните общи положения:

 • Вътрешните линкове трябва естествено и ненатрапчиво да водят към към други части на сайта, към предлагани продукти, услуги или статии в блог секцията. Важно е тези линкове да се появяват в текста логично и като „решение“ на предварително поставен проблем;
 • Външните линкове трябва да водят към надеждни и авторитетни източници. Тяхното количество не бива да бъде за сметка на качеството на посочената референция, защото по този начин би могъл да се постигне обратен ефект.

Поставянето на тези линкове винаги трябва да е съгласувано с поръчителя на текста, а не да се върши по усмотрение на автора. То е деликатен компонент от SEO, затова винаги бъдете сигурни какво точно се желае от вас, преди да го приложите.

Дължина

Естествено, дължината на текста зависи преди всичко от желанието и бюджета на клиента. За целите на оптимизацията чрез SEO съдържание обаче могат да се дефинират някои добри практики, които би следвало да се вземат предвид:

 • Минималната дължина на текста трябва да бъде около 300-400 думи, за да се постигне както смислено насищане с ключови думи, така и по-добро ниво на информативност на самия текст;
 • Дължината има значение за оптимизацията чрез SEO съдържание. Google, наред с другите големи онлайн търсачки, обича експертните, изчерпателни материали с висока добавена стойност за потребителя. SEO маркетингът е ниша, в която текстовете започват от 1000 думи, като достигат дори 2000-2500 думи, в зависимост от темата и целите на материала.

Често самите клиенти се чувстват несигурни в смисъла от дълги текстове, предполагайки, че „потребителите не обичат да четат“. Това не е точно така. Потребителите може би ще подминат един дълъг, хаотичен и безполезен текст, но материалите, които дават сериозна информация, поднесена по достъпен и добре структуриран начин, са и винаги ще бъдат огромен плюс за всеки уважаващ себе си бизнес. 

seo съдържание

В заключение можем да кажем, че копирайтърите рядко са SEO специалисти, както и обратното – SEO компаниите често търсят вариант за аутсорсинг за създаването на SEO съдържание. Това е не само естествен, а и изключително важен за крайния продукт процес – когато всеки се занимава с това, в което е най-добър, то нещата неизменно се случват точно както трябва. 

Една от най-решаващите предпоставки за този успех е синхронизацията между отделните екипи, работещи по проекта. Задачата на копирайтъра е да разбере и имплементира всички изисквания: както на SEO специалистите, така и на самия клиент. Често тази синхронизация изисква задаване на дузина въпроси и поддържане на активна комуникация по всички канали. Когато някои от гореизброените компоненти на текста не са специфицирани от възложителя – редно е да потърсите обратна връзка, за да получите нужната информация.