Като съосновател на копирайтинг агенция CopyVibes и като професионалист с повече от десетгодишен опит в писането, Станислава Симидчийска знае колко важни за успеха на всеки бизнес са грамотно написаните и съдържателни текстове. И понеже един от най-ценните ресурси в днешно време е информацията, съвременният мениджмънт изисква изрядно представяне на своята такава онлайн.

Оръжието на съвременния мениджър: Станислава Симидчийска разказва

А какво е тайното оръжие на всеки мениджмънт днес? За Станислава Симидчийска и екипа на CopyVibes това са думите.

На 24 юни 2021 г., като част от женската дискусия Women Entrepreneurship in Digital Technologies. E. Leadership conference, провеждаща се в рамките на Bulgarian Digital Week, тя представи темата „Силата на думите за успешен съвременен мениджмънт“.

С общата тематика на сесията „Моето тайно оръжие” бяха свързани и  разработките на другите дами в панела. Мария Василева представи темата „Силата на креативните решения в полза на бранда”, Милица Зикатанова – „Постоянството и упоритостта превръщат стъпка по стъпка постигането на целите”, а Нели Беширова – „Как да създадем устойчив бизнес”. Модератор на сесията беше Надя Гогова.

Станислава Симидчийска

Печелившите думи

Пред своята аудитория Станислава Симидчийска аргументирано защити тезата за важността на грамотното онлайн присъствие и отговори на въпроса как може да се продава с думи чрез качествени публикации в сайт и в социални мрежи. Думите са „оръжие” за печелене на повече клиенти само в опитните ръце на професионалисти, а в това отношение CopyVibes разчита на цял екип от пишещи за бизнеса.

Ако думите са правилно подбрани, грамотно изписани и носещи максимална информация, тогава те ще задържат вниманието на читателя и ще печелят. Дали ще става въпрос за продуктови описания, блог съдържание или публикации в социалните мрежи, няма значение. Думите са онова тайно оръжие, с което може да се изгради дългосрочна аудитория.