Като съосновател на копирайтинг агенция CopyVibes и като професионалист с повече от десетгодишен опит в писането, Станислава Симидчийска знае колко важни за успеха на всеки бизнес са грамотно написаните и съдържателни текстове. И понеже един от най-ценните ресурси в днешно време е информацията, съвременният мениджмънт изисква изрядно представяне на своята такава онлайн.

Оръжието на съвременния мениджър

А какво е тайното оръжие на всеки мениджмънт днес? За Станислава и екипа на CopyVibes това са думите.

На 24 юни 2021 г., като част от женската дискусия Women Entrepreneurship in Digital Technologies. E. Leadership conference, провеждаща се в рамките на Bulgarian Digital Week, тя представи темата “Силата на думите за успешен съвременен мениджмънт”.

С общата тематика на сесията „Моето тайно оръжие” бяха свързани и  разработките на другите дами в панела. Мария Василева представи темата „Силата на креативните решения в полза на бранда”, Милица Зикатанова – „Постоянството и упоритостта превръщат стъпка по стъпка постигането на целите”, а Нели Беширова – „Как да създадем устойчив бизнес”. Модератор на сесията беше Надя Гогова.

Women Entrepreneurship in Digital Technologies

Печелившите думи

Пред своята аудитория Станислава Симидчийска аргументирано защити тезата за важността на грамотното онлайн присъствие и отговори на въпроса как може да се продава с думи чрез качествени публикации в сайт и в социални мрежи. Думите са „оръжие” за печелене на повече клиенти само в опитните ръце на професионалисти, а в това отношение CopyVibes разчита на цял екип от пишещи за бизнеса.

Ако думите са правилно подбрани, грамотно изписани и носещи максимална информация, тогава те ще задържат вниманието на читателя и ще печелят. Дали ще става въпрос за продуктови описания, блог съдържание или публикации в социалните мрежи, няма значение. Думите са онова тайно оръжие, с което може да се изгради дългосрочна аудитория.