Изкуството да пишем така, че успешно да убедим читателите си в дадена кауза, в качествата на продукт или полезността на услуга, да го накараме да вникне в значението на явление – това е копирайтинг. В превод от английски, този термин означава „писане на текст, предназначен за публикуване“. Като професия, копирайтингът се е наложил през последните години в България, макар реално да е съществувал винаги, от много по-рано, но не под това име.

Текстописането с цел публикация е пряко свързано с различните жанрове на журналистиката, с рекламата и продажбите. Днес, в ерата на интернет, без копирайтинг услуги буквално не може един уебсайт да функционира успешно. При липса на добри статии инструментите за търсене онлайн няма да отразят точно вашите страници, продукт, услуга, теза, изобщо присъствието ви в мрежата по начин, по който да изпъкне именно вашето дело във виртуалното пространство.

А знаете ли какво е AIDA?

Независимо дали писането на текст е предназначено за хартиен носител, или за електронно позициониране, ключовият фактор е продаваемостта. И това е вид маркетинг, борба за завладяване на умове, търсене на главната стратегия за успех – както при рекламата, стоковата политика, планирането на пазара за определени клиенти, така и при копирайтинга имаме целеви сегменти. 

Инструментите са сходни – улавяне на вниманието, убеждаване в ползи, формиране на желание за покупка и накрая – вземане на решение за закупуване и самото действие по придобиване на продукта – т. е. това е същността на

маркетинговата формула, наречена AIDA:

Attention (внимание)
Interest (интерес)
Desire (желание)
Action (действие)

AIDA посочва отделните етапи, които представляват предизвиканите реакции у клиента, желани от търговеца по време на целия процес на вземане на решение за покупка така, че той да завърши с реално закупуване на предлаганото.

Как формулата AIDA се прилага в копирайтинга? Има ли строго структуриране на „перспективен“ текст?

Добре е самата структура на текста да следва порядъка на етапите от формулата, но не е абсолютно задължително. Границите между отделните фази понякога са незабележими, а на практика сработват в съзнанието на читателя по очаквания ред.

AIDA изглежда по следния начин:

  • В своята работа копирайтърът цели да предизвика определен набор от емоции у читателя. Първо, текстът трябва да хване и задържи вниманието на този, който го чете. Това може да се постигне с ефектно заглавие, акцент в началния абзац, съобщение за нещо изключително, което купувачът може да получи веднага. Най-важното е текстописецът да е наясно за кого е предначена статията, как думите биха звучали в ушите на целевия клиент. Не е необходимо да притежаваме познания по психология, трябва просто да пишем стилово добре, грамотно и да изпитваме текста върху самите себе си, да влезем в ролята на потенциалния купувач и така да преценим успяваме ли да притеглим внимание, или не. Така започва AIDA.
  • Следващият желан ефект е предизвикване на интерес. Този етап е най-съществен, защото тук четецът разбира защо си струва да отдели време за прочитане, с какво тази статия ще му помогне, с какво той/тя намира част от себе си, възгледите си, потребностите си; какво научава; какво ще получи като принос, как ще подобри живота си и т.н. Похватите за писане нямат шаблон, те зависят от темата и природата на продукта или услугата, която се описва. И логично, следва…
  • Формирането на желание за действие по придобиване. Фокусът е върху основното, което четящият е извлякъл от етапа на предизвикване на интерес. Задачата на копирайтъра е да го накара да пожелае продукта, като му посочи практически, реален пример и директно назове неговите преимущества. Интересното невинаги е онова, което ни трябва и тук е моментът да накараме клиента да осъзнае защо му е необходимо. И веднъж пожелал да закупи или използва продукта, потребителят ще пристъпи към…
  • Действие – физическото изражение на резултата от решението за притежаване – покупка, поръчка на услугата, включване в активна, обществено значима дейност и т.н. Последният елемент от формулата AIDA, с който целта бива осъществена.